UPM Silvesta

Metsätyöpalveluiden osaaja

 

UPM Silvesta Oy on UPM:n omistama Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys. Teemme vuosittain metsätyöpalveluja noin 40 000 hehtaarin alueelle.

Teemme linjanraivauksia, maisemointia, metsäluonnon ja talousmetsien hoitoa metsänomistajille, yrityksille ja yhteisöille. UPM Silvestan palveluksessa on noin 40 metsuria ja noin 90 yritystä, joista osa on franchiseyrittäjiä.

Toiminta-ajatuksemme on yhtiön omien sekä asiakkaiden metsien metsätöiden ja luonnonhoitopalvelujen toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

 

Toimintamme perustuu vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja edellytämme myös alihankkijoiltamme lakien, säädösten ja määräysten noudattamista. Toimimme kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Tavoitteemme on kehittää käytännön metsätöitä ja näin parantaa metsätalouden kannattavuutta asiakkaidemme parhaaksi.

Paikalliset UPM Metsän asiantuntijat kertovat mielellään UPM:n metsänhoitopalveluista ja räätälöi niistä asiakkaan tarpeiden mukaisen paketin. Heidän yhteystietonsa ja palvelujemme kuvaukset löytyvät UPM Metsän sivustolta.

Metsäistä osaamista tarjoamme myös muita ammattimetsuripalveluja tarvitseville: teemme metsuriavusteista mototyötä, myrskytuhoraivausta sekä luonnon ja maisemanhoitoa mukaan lukien piha- ja tonttipuiden kaato.

 

taimikonhoito_1800.jpg

Tutustu metsäammattilaisen työhön

Metsänhoitotöiden toteutus on toimintamme ydintä. Omat metsurimme ja yrittäjämme tekevät talousmetsien metsänhoitotyöt, luonnon- ja maisemanhoitotyöt sekä infrastruktuurin ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvät metsätyöt ammattitaidolla ja luotettavasti.

UPM Metsän metsäasiakasvastaava räätälöi metsänomistajalle juuri hänen tarpeidensa mukaisen metsänhoitopalvelupaketin. Yhteystiedot ja palvelujen kuvaukset löydät UPM Metsän verkkopalvelusta.

 

Lue lisää metsähoitopalveluista

metsa-kulotus-1800.jpg

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnonhoito tähtää luonnon monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja metsien monikäytön edistämiseen. Teemme luonnonhoitotöitä niin talousmetsissä kuin kaupunkiympäristöissä.

Maisematyöpalvelumme sisältävät puiden kaatamista ja puuston raivausta erilaisissa ympäristöissä. Tavoitteemme on tehdä ympäristöstä miellyttävä ja turvallinen.

Luonnonhoidon töinä teemme säästöpuuryhmien polttoa, kulotusta, soiden ennallistamista, paahderinne- ja lehtohakkuita, riistanhoitoa ja virkistysalueiden hoitotöitä.

pihapuun-kaato-1800.jpg

Pihapuiden ja tonttipuiden kaadot

Kaadamme yksittäiset puut piha-alueelta ja raivaamme puuston rakennustontilta. Käsittelemme kaadetut puut asiakkaan toiveiden mukaan vaikka valmiiksi pilkkeiksi. Tarvittaessa viemme puut ja risut pois. Myös puukaupat hoituvat kauttamme vaivatta. Metsäammattilaisemme neuvovat, mitkä puut kannattaa kaataa ja tarvitaanko kaatoon mahdollisesti lupa viranomaisilta, naapurilta tai taloyhtiöltä.

 

metsuri-moto-1024.JPG

Metsuriavusteinen mototyö

Metsuri avustaa hakkuukonetta kohteissa, joissa vaaditaan tarkkaa työskentelyä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi taajamat, sähkölinjojen ja rakennusten läheisyydet ja erikoiskohteet. Metsurin apua tarvitaan myös silloin, kun kaadettavana on niin suuri puu, ettei koneella pysty kaatamaan sitä hallitusti.


Vastuullisuus kaikessa toiminnassa

UPM:n metsiä hoidetaan kestävästi, tehokkaasti ja taloudellisesti. Samaa haluamme tarjota asiakkaillemme. Voit luottaa meihin nykyaikaisena metsän- ja luonnonhoidon osaajana. Seuraamme metsänhoitomme laatua jokaisella työmaalla. UPM Silvesta toteuttaa metsän- ja luonnonhoitotoimenpiteet lakien, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän metsänhoidon suositusten ja UPM Metsän toimintaohjeiden mukaisesti.

UPM:llä on ISO 9001 ja 14001 -standardien mukaisesti sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät, jotka kattavat myös UPM Silvestan toiminnot. UPM on myös Suomen FSC –yhdistyksen jäsen. UPM Silvesta on sitoutunut toiminnassaan FSC®- ja PEFC™ -metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksiin ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Arvioimme UPM Silvestan yrittäjien toiminnan laatua järjestelmällisesti.

Koulutamme henkilöstöämme ja yrittäjiämme säännöllisesti. Metsäammattilaisiltamme edellytetään metsätalouden luonnonhoidon osaamista. Lisäksi koko henkilöstömme osallistuu vuosittain järjestettäviin metsänhoitotöiden laadunhallinnan sekä muihin ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin. Useat metsurimme ovat suorittaneet myös metsämestari-ammattitutkinnon. Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vastuullisten ja eettisesti oikeudenmukaisten toimintatapojen noudattamista. Arvioimme järjestelmällisesti alihankkijoidemme toimintaa ja kehitämme sitä yhteistyössä heidän kanssaan. 


UPM Silvesta -ketjun metsäpalveluyrittäjät

 

Pietarsaaren, Kalajoen ja Viitasaaren ympäristö
Metsänhoito Hakala Oy​ / Kai Hakala​​
Kutomonkuja 2 C 1, 30100 Forssa
p. 045 855 2323 / p. +46 7037 21399
kai.hakala@pp.ephone.se  
 
 Joensuun ja Ilomantsin ympäristö
Aki Parviainen Oy
p. 040 481 9033
Luostarivaarantie 39, 82710 Kovero
luostarinvaara@gmail.com  

Jyväskylän ympäristö
Metsäpalvelu Kärkkäinen Oy
p. 044 357 3041
Karinkuja 1, 40800 Vaajakoski
www.metsapalvelukarkkainenoy.fi
eekarkka@gmail.com
 
Jämsän ympäristö
JK-Harvest​ Oy / Johannes Kivelä
p. 044 571 4675
Huopatehtaantie 91, 42100 Jämsä
www.puunkaatojämsä.fi   
johannes.kivela@gmail.com 

Kainuu, Ylä-Savo ja Pohjois-Karjala (Sähkölinjat koko Suomi)
​Teollisuuden Metsäpalvelu Oy / ​www.temepa.fi
Jukka Koivumäki, toimitusjohtaja
p. 040 717 0085 / jukka.koivumaki@temepa.fi
Äijälänrannantie 34 A 41, 40520 Jyväskylä

Annu Halla-aho, operaatioesimies
p. 040 749 7722 / annu.halla-aho@temepa.fi


Pieksamäen, Varkauden ja Joroisten ympäristö
Metsäpalvelu Kuronen Oy
p. 044 5910367
Sinikellonkuja 3 A 2, 76150 Pieksämäki
kuronen.esa@gmail.com


Yhteystiedot

UPM:n metsäasiakasvastaavat palvelevat metsänomistajia eri puolilla Suomea. Heiltä saat lisätietoja UPM Silvestan metsätyöpalveluista. Löydät UPM Metsän metsäpalvelutoimistojen ja metsäasiakasvastaavien yhteystiedot kätevästi paikkakunnan nimellä täältä.  Voit myös soittaa p. 0204 16 121.

Yritysten ja yhteisöjen edustajien toivomme ottavan yhteyttä suoraan UPM Silvestan toimihenkilöihin tai alueella toimivaan UPM Silvesta -metsäpalveluyrittäjään.     

 

Tutustu metsäammattilaisen työhön. Katso videot!

Turvallinen ja ergonominen raivaussahatyö

Turvallinen kiipeilykaato metsurityönä

Turvallinen kiipeilykaato metsurityönä (lyhyt versio)

Metsuriavusteinen mototyö


Jätä yhteydenottopyyntö: