Vastuullisuus kaikessa toiminnassa

vastuullista metsänhoitoa UPM
UPM:n metsiä hoidetaan kestävästi, tehokkaasti ja taloudellisesti. Samaa haluamme tarjota asiakkaillemme. Voit luottaa meihin nykyaikaisena metsän- ja luonnonhoidon osaajana.

Seuraamme metsänhoitomme laatua jokaisella työmaalla. UPM Silvesta toteuttaa metsän- ja luonnonhoitotoimenpiteet lakien, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän metsänhoidon suositusten ja UPM Metsän toimintaohjeiden mukaisesti. Vaadimme samaa myös alihankkijoiltamme.

UPM:llä on ISO 9001 ja 14001 -standardien mukaisesti sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät, jotka kattavat myös UPM Silvestan toiminnot. UPM on myös Suomen FSC –yhdistyksen jäsen. UPM Silvesta on sitoutunut toiminnassaan FSC®- ja PEFC™ -metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksiin ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Arvioimme UPM Silvestan yrittäjien toiminnan laatua järjestelmällisesti.

Koulutamme henkilöstöämme ja yrittäjiämme säännöllisesti. Metsäammattilaisiltamme edellytetään metsätalouden luonnonhoidon osaamista. Lisäksi koko henkilöstömme osallistuu vuosittain järjestettäviin metsänhoitotöiden laadunhallinnan sekä muihin ammattitaitoa kehittäviin koulutuksiin. Useat metsurimme ovat suorittaneet myös metsämestari-ammattitutkinnon.

UPM Silvesta toimii yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Omalla toiminnallamme kunnioitamme perinteitä ja edistämme metsäalan työpaikkojen tarjontaa ja haluamme parantaa alan arvostusta. Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin. Toimimme avoimesti ja käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vastuullisten ja eettisesti oikeudenmukaisten toimintatapojen noudattamista. Arvioimme järjestelmällisesti alihankkijoidemme toimintaa ja kehitämme sitä yhteistyössä heidän kanssaan.