UPM Silvesta - metsätyöpalvelujen osaaja

UPM Silvesta Oy on UPM:n omistama Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys. Teemme vuosittain metsätyöpalveluja noin 70 000 hehtaarin alueella.
 
Teemme linjanraivauksia, maisemointia, metsäluonnon ja talousmetsien hoitoa metsänomistajille, yrityksille ja yhteisöille. UPM Silvestan palveluksessa on noin 70 metsuria ja noin 70 yritystä, joista osa on franchiseyrittäjiä. Lisäksi käytämme aliurakoitsijoita.

Toiminta-ajatuksemme on yhtiön omien sekä asiakkaiden metsien metsätöiden ja luonnonhoitopalvelujen toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteemme on kehittää käytännön metsätöitä ja näin parantaa metsätalouden kannattavuutta.

 

 

 

 UPM Silvestan ajankohtaista