Metsäisiä palveluja ammattitaidolla ja luotettavasti

metsäpalvelut UPM Silvesta

Metsänhoitotöiden toteutus on toimintamme ydintä. Omat metsurimme ja yrittäjämme tekevät talousmetsien metsänhoitotyöt, luonnon- ja maisemanhoitotyöt sekä infrastruktuurin ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvät metsätyöt ammattitaidolla ja luotettavasti.

UPM:n metsäasiakasvastaava räätälöi metsänomistajalle juuri hänen tarpeidensa mukaisen metsänhoitopalvelupaketin. Yhteystiedot ja palvelujen kuvaukset löydät UPM:n verkkopalvelusta www.upmmetsä.fi.

metsänuudistaminen
taimikonhoito
säästöpuuryhmien poltto
metsäteiden ja -ojien kunnostus

Tutustu myös muihin metsäisiin palveluihimme ja kysy niistä lisää UPM Silvestan ammattilaisilta

- pihapuiden kaato
- luonnonhoitopalvelut
- maisemointi
- linjanraivaus
- myrskytuhoraivaus


Kehitämme palveluamme jatkuvasti varmistaaksemme laadukkaan ja kustannuskilpailukykyisen palvelun. Valtakunnallisena toimijana olemme turvallinen ja tehokas yhteistyökumppani kaikissa metsäpalveluissa myös suurille organisaatioille.

Metsätöiden toteutuksessa käytämme paikallisia ammattilaisia. Omien metsureidemme lisäksi metsätyöpalvelujamme tekevät UPM Silvesta -ketjun metsäpalveluyrittäjät sekä alihankintayritykset. Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vastuullisten ja eettisesti oikeudenmukaisten toimintatapojen noudattamista. Arvioimme järjestelmällisesti alihankkijoidemme toimintaa ja kehitämme sitä yhdessä heidän kanssaan.

UPM:llä on ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Noudatamme PEFC™ Suomen metsäsertifioinnin vaatimuksia. UPM on myös Suomen FSC®-yhdistyksen jäsen.