metsätöiden osaaja

 
UPM Silvesta on metsätyöpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut osa UPM:ää. Olemme Suomen suurin yksityinen metsätyöpalveluyritys, joka toimii lähes valtakunnallisesti. Palveluksessamme on noin 50 metsuria ja noin 90 yrittäjää, joista osa on franchiseyrittäjiä ja osa urakoitsijoita.

Toimintamme perustuu vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja edellytämme myös alihankkijoiltamme lakien, säädösten ja määräysten noudattamista. Toimimme kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Tavoitteemme on kehittää käytännön metsätöitä ja näin parantaa metsätalouden kannattavuutta asiakkaidemme parhaaksi.

Paikallinen UPM:n metsäasiakasvastaava on asiantuntijamme, joka kertoo mielellään UPM:n metsänhoitopalveluista ja räätälöi niistä asiakkaan tarpeiden mukaisen paketin. Heidän yhteystietonsa ja palvelujemme kuvaukset löytyvät helposti sivustolta www.upmmetsä.fi

Metsäistä osaamistamme tarjoamme myös muita ammattimetsuripalveluja tarvitseville: teemme linjaraivausta, myrskytuhoraivausta sekä luonnon ja maisemanhoitoa mukaan lukien pihapuiden kaato.